Deklaracja przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan

Deklaracja przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan

 

ZAPROSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Międzyrzecu Podlaskim w związku z podpisaniem umowy nr POIS.02.03.00-00- 0151/16-00 o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski” w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 zachęca do wypełnienia i złożenia osobiście lub listownie deklaracji chęci przyłączenia nieruchomości będącej Państwa własnością do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej według zasady budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz realizacji przyłączeń w ramach projektu dołączonej do pisma (Koszt budowy przyłącza od sieci do granicy działki jest dofinansowany ze środków UE, dalszy odcinek leży w kwestii właściciela). Ulice objęte zasięgiem projektu: boczne do ulicy Adamki, Kolejowa, Kościuszki, Siteńska, Grzybowa, Zahajkowska, boczna do ulicy Zahajkowskiej, ulice boczne do Zadwornej.

W razie zaistniałych niejasności bądź problemów w wypełnieniu deklaracji prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z PUK Sp. z o.o. (83) 371-43- 21.

 

deklaracja.pdf

 

Pobierze deklarację (pdf)

Pobierze deklarację (docx)