Nowa taryfa na wodę i ścieki zatwierdzona przez gospodarstwo wodne wody polskie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Międzyrzecu Podlaskim informuje, że Decyzją znak: LU.RET.070.1.5.2018.PW z dnia 8 czerwca 2018r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę – ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy miejskiej Międzyrzec Podlaski na okres 3 lat od dnia 12.07.2018 r.

Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost cen usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków są inwestycje prowadzone przez Przedsiębiorstwo. Planując amortyzację, na kolejne lata obowiązywania taryfy uwzględniono jej wzrost wynikający z przyjęcia do ewidencji nowych środków trwałych w grudniu 2017 oraz w latach  2018-2021. Przedsiębiorstwo w latach 2017-2018 realizuje projekt "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski" dofinansowany ze środków Unijnych. Wspomniane inwestycje, oprócz wzrostu wartości amortyzacji  spowodują również wzrost podatku od nieruchomości oraz wzrost kosztów, które ponosi Przedsiębiorstwo w związku z umieszczeniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasach drogowych.