PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

Uchwała Rady Nadzorczej

Uchwała nr 14/2014 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 10.06.2019 r. 

Czytaj więcej
Postępowanie kwalifikacyjne

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Brzeskiej 102 ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członek Zarządu – Prezes Zarządu

Czytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z  o.o. ul. Brzeska 102, 21-560 Międzyrzec Podlaski informuje, że w związku z budową wodociągu w ul. Adamki w dniach 27 i 28 listopada od godz. 9 do godz. 14 wystąpią przerwy w dostawie wody w ul. Berezowskiej oraz w ul. Adamki.  Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej

O naszej firmie

Zakład wodociągów i kanalizacji

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z miejskiego ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej

Zakład Gospodarki Lokalami

 Do zadań Zakładu Gospodarki Lokalowej należy zarządzanie przekazanymi mu zasobami lokalowymi oraz przyległymi do nich terenami

Zakład Usług Komunalnych
Gospodarka odpadami, administrowanie cmentarzem komunalnym, usługi świadczone na rzecz Miasta i zarządców dróg związane z utrzymaniem czystości
Drukuj
icon