Postępowanie kwalifikacyjne

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Brzeskiej 102 ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członek Zarządu – Prezes Zarządu

Czytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z  o.o. ul. Brzeska 102, 21-560 Międzyrzec Podlaski informuje, że w związku z budową wodociągu w ul. Adamki w dniach 27 i 28 listopada od godz. 9 do godz. 14 wystąpią przerwy w dostawie wody w ul. Berezowskiej oraz w ul. Adamki.  Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej
Nowa taryfa na wodę i ścieki zatwierdzona przez gospodarstwo wodne wody polskie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Międzyrzecu Podlaskim informuje, że Decyzją znak: LU.RET.070.1.5.2018.PW z dnia 8 czerwca 2018r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę – ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy miejskiej Międzyrzec Podlaski na okres 3 lat od dnia 12.07.2018 r.

Czytaj więcej