Zapytanie ofertowe Promocja projektu

Zapytanie ofertowe

 Międzyrzec Podlaski, dnia 23.06.2017 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Brzeska 102, 21-560 Międzyrzec Podlaski

NIP: 538-000-28-57, REGON: 030011061, KRS: 000021760

telefon : 83 371-32-77, fax: 83 371-41-46

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe - Specjalistyczna Pomoc Prawna

Międzyrzec Podlaski, dnia 22 czerwca 2017 r.

Zapytanie ofertowe

 I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Brzeska 102, 21-560 Międzyrzec Podlaski

NIP: 538-000-28-57, REGON: 030011061, KRS: 000021760

telefon: 83 371-32-77, fax: 83 371-41-46

Czytaj więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - laptop, drukarka, projektor

Międzyrzec Podlaski, dnia 8 czerwca 2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dostawy laptopa
z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz powszechnymi programami i pakietami biurowymi,
drukarki oraz projektora multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski” działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa
II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 zgodnie z zgodnie z podpisaną w dniu 15.05.2017 r. umową o dofinansowanie nr: POIS.02.03.00-00-0151/16.

Czytaj więcej