Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - laptop, drukarka, projektor

Międzyrzec Podlaski, dnia 8 czerwca 2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dostawy laptopa
z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz powszechnymi programami i pakietami biurowymi,
drukarki oraz projektora multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski” działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa
II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 zgodnie z zgodnie z podpisaną w dniu 15.05.2017 r. umową o dofinansowanie nr: POIS.02.03.00-00-0151/16.

Czytaj więcej
Nowa taryfa na wodę i ścieki

25 maja br. Rada Miasta zatwierdziła taryfy za wodę i ścieki. Podwyżek nie będzie. Mieszkańcy zapłacą też mniej za odbiór ścieków, stawka zmalała o 40 gr. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych pozwoliło sobie na obniżkę taryfy na odbiór ścieków, bo zwiększyły się przychody po modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków. Dzięki inwestycji spółka mogła przyjąć większą niż dotychczas ilość ścieków od przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Czytaj więcej
Ponad 4 mln złotych netto na rozbudowę wodociągów i kanalizacji

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych pozyskało dofinansowanie na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w południowej części miasta. Wiadomość ucieszy szczególnie mieszkańców ul. Zadwornej, Adamki, Siteńskiej, Kolejowej, Grzybowej, Kościuszki i Zahajkowskiej, bo tu będę prowadzone prace budowlane. Umowę o dofinansowanie podpisano 15 maja br. w Warszawie.

Czytaj więcej