Zakład wodociągów i kanalizacji - Cennik usług

Tabela 1.  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1-12 miesięcy, od 12 lipca  2018 r. do 11 lipca 2019 r.

Taryfowa grupa odbiorców wody

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary

1

2

netto

z VAT

4

Grupa 1


Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,78

3,00

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

5,41

5,84

zł/odb/okres rozliczeniowy

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym


5,46


5,90

zł/odb/okres rozliczeniowy


 

 

Tabela 2.  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 13-24 miesięcy, od 12 lipca 2019 r. do 11 lipca 2020 r.

Taryfowa grupa odbiorców wody

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary

1

2

netto

z VAT

4

Grupa 1


Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,88

3,11

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

5,43

5,86

zł/odb/okres rozliczeniowy

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym


5,48


5,92

zł/odb/okres rozliczeniowy

 

 

 

Tabela 3.  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 25-36 miesięcy,  od 12 lipca 2020 r. do 11 lipca  2021 r.

 

Taryfowa grupa odbiorców wody

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary

1

2

netto

z VAT

4

Grupa 1


Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,96

3,19

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

5,51

5,95

zł/odb/okres rozliczeniowy

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym


5,56


6,00

zł/odb/okres rozliczeniowy

Tabela 4.  Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 1-12 miesięcy, od 12 lipca  2018 r. do 11 lipca 2019 r.

Taryfowa grupa odprowadzonych ścieków

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary

1

2

netto

z VAT

4

Grupa 1


Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

5,81

6,27

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

5,91

6,38

zł/odb/okres rozliczeniowy

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym


6,11


6,60

zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa 2


Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,59

7,11

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

5,91

6,38

zł/odb/okres rozliczeniowy

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym


6,11


6,60

zł/odb/okres rozliczeniowy

 

 

 

Tabela 5.  Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 13-24 miesięcy, od 12 lipca 2019 r. do 11 lipca 2020 r.

Taryfowa grupa odprowadzonych ścieków

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary

1

2

netto

z VAT

4

Grupa 1


Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

5,99

 

6,47

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

5,94

6,42

zł/odb/okres rozliczeniowy

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym


6,15


6,64

zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa 2


Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków


6,76


7,30

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

5,94

6,42

zł/odb/okres rozliczeniowy

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym


6,15


6,64

zł/odb/okres rozliczeniowy

 

 

 

Tabela 6.  Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 25-36 miesięcy, od 12 lipca 2020 r. do 11 lipca  2021 r.

Taryfowa grupa odprowadzonych ścieków

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary

1

2

netto

z VAT

4

Grupa 1


Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,04

6,52

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

6,02

6,50

zł/odb/okres rozliczeniowy

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym


6,23


6,73

zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa 2


Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków


6,79


7,34

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

6,02

6,50

zł/odb/okres rozliczeniowy

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym


6,23


6,73

zł/odb/okres rozliczeniowy

 

Stawka podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8 % - przy dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków oraz opłacie abonamentowej.

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę występuje jedna grupa taryfowa odbiorców, która obejmuje:

Grupa 1- gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną
i w zakresie ochrony zdrowia, przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą,

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków występują dwie grupy taryfowe odbiorców, które obejmują:

Grupa 1- gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną
i w zakresie ochrony zdrowia.

 

Grupa 2 - przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą, niewymienioną w grupie 1.

 

 

CENNIK USŁUG

ZAKŁADU WODOCIAGÓW I KANALIZACJI

 

Nazwa usługi

 

Cena brutto (zł)

Wydanie warunków technicznych przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych

0,00

Odbiór przyłączy

wodociągowych lub kanalizacyjnych

0,00

Wymiana uszkodzonego wodomierza

150,00

Plombowanie wodomierza

40,00

Zamknięcie i otwarcie przyłącza wodociągowego

150,00 (odcięcie)

80,00 (na wniosek odbiorcy)

Wywóz nieczystości płynnych beczka asenizacyjna 3,3m3

82,37

Beczka asenizacyjna 3,3m3

poza terenem

Międzyrzeca Podlaskiego

99,87

 

Beczka asenizacyjna 5 m3 

 

                               124,80

 

Beczka asenizacyjna 5 m3 poza terenem Międzyrzeca Podl. do 10 km 

 

                               149,50

 

Beczka asenizacyjna 5 m3 poza terenem Międzyrzeca Podl. pow. 10 km

 

                              168,80

 

Beczka asenizacyjna 6 m3

 

                              149,76

 

Beczka asenizacyjna 6 m3 poza terenem Międzyrzeca Podl. do 10 km

 

                              167,97

 

Beczka asenizacyjna 6 m3 poza terenem Międzyrzeca Podl. pow. 10 km

 

                             199,17

 

Beczka asenizacyjna 7 m3

 

                            174,72

 

Beczka asenizacyjna 7 m3 poza terenem Międzyrzeca Podl. do 10 km

 

                            199,42

 

Beczka asenizacyjna 7 m3 poza terenem Międzyrzeca Podl. pow. 10 km

 

                             224,13

Wywóz nieczystości płynnych beczka asenizacyjna 8,0 m3

199,68

Beczka asenizacyjna 8,0 m3poza terenem Międzyrzeca Podlaskiego

do 10 km

224,38

Beczka asenizacyjna 8,0 m3 poza terenem Międzyrzeca Podl. powyżej 10 km

249,09

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej samochodem specjalistycznym  WUKO na terenie Międzyrzeca Podlaskiego/godz.

+ dojazd/ km

302,80

 

 

 

3,78

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej samochodem specjalistycznym  WUKO poza terenem Międzyrzeca Podlaskiego/godz.

+ dojazd/ km

324,00

 

 

 

3,78

Koparko - ładowarka JCB/ godz.

100,86

Koparko-spycharka Białoruś / godz.

86,10

Usługa transportowa

URSUS C 360 z przyczepą /godz.

79,95

Wynajęcie agregatu prądotwórczego (kpl.)

150,00

Agregat sprężarkowy

z młotem/godz.

90,00