Zakład wodociągów i kanalizacji - Cennik usług

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Miedzyrzeca Podlaskiego.

 Obowiązuje od 30.06.2017 r. do 29.06.2018 r.

 Grupa 1*

Cena

netto/m3

Cena

 brutto/m3

 

Grupa 2**

Cena netto/m3

Cena

brutto/m3

 woda

2,49

2,69

 woda

2,49

2,69

ścieki

5,05

5,45

ścieki

7,34

7,93

Opłata abonamentowa:

a) dla odbiorców wody z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym        – 9,81 zł plus podatek VAT

(tj. 10,59 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym          – 9,85 zł plus podatek VAT

(tj. 10,64 zł brutto) na odbiorcę usług

b) dla dostawców ścieków z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym       – 9,95 zł plus podatek VAT

(tj. 10,75 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym          – 10,13 zł plus podatek VAT

(tj. 10,94 zł brutto) na odbiorcę usług

c) dla odbiorców wody i jednocześnie dostawców ścieków z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym        – 9,99 zł plus podatek VAT

(tj. 10,79 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym          – 10,21 zł plus podatek VAT

(tj. 11,03 zł brutto) na odbiorcę usług.

 

*Grupa 1 - gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną i w zakresie ochrony zdrowia.

**Grupa 2 - przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą nie  wymienioną w Grupie1.

 

 

 

CENNIK USŁUG

ZAKŁADU WODOCIAGÓW I KANALIZACJI

 

 


 

Nazwa usługi

 

Cena brutto (zł)

Wydanie warunków technicznych przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych

0,00

Odbiór przyłączy

wodociągowych lub kanalizacyjnych

0,00

Wymiana uszkodzonego wodomierza

150,00

Plombowanie wodomierza

40,00

Zamknięcie i otwarcie przyłącza wodociągowego

150,00 (odcięcie)

80,00 (na wniosek odbiorcy)

Wywóz nieczystości płynnych beczka asenizacyjna 3,3m3

82,37

Beczka asenizacyjna 3,3m3

poza terenem

Międzyrzeca Podlaskiego

99,87

 

Beczka asenizacyjna 5 m3 

 

                               124,80

 

Beczka asenizacyjna 5 m3 poza terenem Międzyrzeca Podl. do 10 km 

 

                               149,50

 

Beczka asenizacyjna 5 m3 poza terenem Międzyrzeca Podl. pow. 10 km

 

                              168,80

 

Beczka asenizacyjna 6 m3

 

                              149,76

 

Beczka asenizacyjna 6 m3 poza terenem Międzyrzeca Podl. do 10 km

 

                              167,97

 

Beczka asenizacyjna 6 m3 poza terenem Międzyrzeca Podl. pow. 10 km

 

                             199,17

 

Beczka asenizacyjna 7 m3

 

                            174,72

 

Beczka asenizacyjna 7 m3 poza terenem Międzyrzeca Podl. do 10 km

 

                            199,42

 

Beczka asenizacyjna 7 m3 poza terenem Międzyrzeca Podl. pow. 10 km

 

                             224,13

Wywóz nieczystości płynnych beczka asenizacyjna 8,0 m3

199,68

Beczka asenizacyjna 8,0 m3poza terenem Międzyrzeca Podlaskiego

do 10 km

224,38

Beczka asenizacyjna 8,0 m3 poza terenem Międzyrzeca Podl. powyżej 10 km

249,09

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej samochodem specjalistycznym  WUKO na terenie Międzyrzeca Podlaskiego/godz.

+ dojazd/ km

302,80

 

 

 

3,78

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej samochodem specjalistycznym  WUKO poza terenem Międzyrzeca Podlaskiego/godz.

+ dojazd/ km

324,00

 

 

 

3,78

Koparko - ładowarka JCB/ godz.

100,86

Koparko-spycharka Białoruś / godz.

86,10

Usługa transportowa

URSUS C 360 z przyczepą /godz.

79,95

Wynajęcie agregatu prądotwórczego (kpl.)

150,00

Agregat sprężarkowy

z młotem/godz.

90,00