Prace na żwirowni

Trwają prace ziemne polegające na budowie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie inwestycyjnym "Międzyrzeckie Jeziorka" z przeznaczeniem pod wypoczynek i rekreację. STAN REALIZACJI: zakończona.