Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

i odrębna petycja - w jednym piśmie - na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP