Nowa taryfa za wodę i ścieki

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją znak: LU.RZT.70.120.2021.MW z dnia 29 kwietnia 2021 r. zatwierdził taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy miejskiej Międzyrzec Podlaski na okres 3 lat.

 

Pobierz plik: Decyzja

  

Nowe ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki określone w niniejszej taryfie obowiązują od 1 czerwca 2021 r.

Cennik: Cennik usług