Informacja o wyborze oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja Stacji Odwołania Osadów Oczyszczalni Ścieków w Międzyrzecu Podlaskim"