Dzień Komunalnika 2015

21 maja 2015 roku w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych po raz kolejny świętowaliśmy Dzień Komunalnika
 

W pikniku rodzinnym zorganizowanym na terenie wokół Stacji Uzdatniania Wody uczestniczyło około 400 osób z terenu miasta Międzyrzec Podlaski i okolicznych gmin, w tym przedstawiciele lokalnych władz w osobach: Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski - Pana Zbigniewa Kota, Zastępcy Burmistrza Miasta – Pana Grzegorza Łubika, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego - Pana Przemysława Litwiniuka, Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, Radnych Miejskich i Powiatowych, przedstawicieli Rady Nadzorczej PUK Sp. z o. o., Dyrektorów Szpitala Powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim, Dyrektorów międzyrzeckich szkół, Kierownika Zamiejscowego Oddziału Powiatowego Urzędu Pracy.

W trakcie pikniku można było zwiedzać nowoczesną, zmodernizowaną Stację Uzdatniania Wody, zapoznać się z procesem wydobycia i technologią uzdatnia wody, a także ze specyfiką funkcjonowania poszczególnych zakładów Przedsiębiorstwa oraz zobaczyć specjalistyczny sprzęt Spółki. Najliczniejszą grupę odwiedzających stanowili uczniowie szkół z terenu Międzyrzeca Podlaskiego. Informacje przekazywane przez merytorycznych pracowników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych stanowiły uzupełnienie wiedzy, jaką zdobywa młodzież podczas zajęć lekcyjnych.

Piknik był również okazją do promocji aktualnie realizowanego przez PUK projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”, współfinansowanego z funduszy unijnych. Podczas zorganizowanej i przygotowanej w tym celu konferencji prasowej odwiedzający zapoznali się z celem projektu, przebiegiem jego realizacji, zakresem prac modernizacyjnych oraz planowanym terminem zakończenia inwestycji. Na specjalnie ustawionym stoisku można było otrzymać materiały związane z ww. projektem.

Imprezę uświetnił poczęstunek dań grillowanych oraz słodyczy. Do degustacji dostępna była także woda pochodząca z naszego ujęcia, która jakością nie ustępuje wodzie sprzedawanej w sklepach.

 

Materiał filmowy z Dnia Komunalnika: https://www.youtube.com/watch?v=41gvMwVyBQk&feature=youtu.be 

 

Galeria zdjęć:


 • Dzień Komunalnika 2015_1
 • Dzień Komunalnika 2015_2
 • Dzień Komunalnika 2015_3
 • Dzień Komunalnika 2015_4
 • Dzień Komunalnika 2015_5
 • Dzień Komunalnika 2015_6
 • Dzień Komunalnika 2015_7
 • Dzień Komunalnika 2015_8
 • Dzień Komunalnika 2015_9
 • Dzień Komunalnika 2015_10
 • Dzień Komunalnika 2015_11
 • Dzień Komunalnika 2015_12
 • Dzień Komunalnika 2015_13
 • Dzień Komunalnika 2015_14
 • Dzień Komunalnika 2015_15
 • Dzień Komunalnika 2015_16
 • Dzień Komunalnika 2015_17
 • Dzień Komunalnika 2015_18
 • Dzień Komunalnika 2015_19
 • Dzień Komunalnika 2015_20
 • Dzień Komunalnika 2015_21
 • Dzień Komunalnika 2015_22
 • Dzień Komunalnika 2015_23
 • Dzień Komunalnika 2015_24
 • Dzień Komunalnika 2015_25
 • Dzień Komunalnika 2015_26
 • Dzień Komunalnika 2015_27
 • Dzień Komunalnika 2015_28