Nowa taryfa za wodę i ścieki

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją znak: LU.RZT.70.120.2021.MW z dnia 29 kwietnia 2021 r. zatwierdził taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy miejskiej Międzyrzec Podlaski na okres 3 lat.

Czytaj więcej