WNIOSKI NA REKULTYWACJĘ WYSYPISKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 października 2010 roku zostały złożone wnioski na rekultywację wysypiska do: 

1. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wniosek nr 1429/2010 o tytule "Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez rekultywację składowiska odpadów w Międzyrzecu Podlaskim".

Wniosek złożony został w trybie konkursowym w ramach programu piorytetowego "Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych". Dofinansowanie do 50 % 

2. Urządu Marszałkowskiego - z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. lubelskiego w Ramach Osi Priorytetowej VI Środowisko i Czysta Energia. Działanie 6.1 Ochrona i Kształtowanie Środowiska, Kategoria: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, o tytule "Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez rekultywację składowiska odpadów, budowę kompostowni oraz upowszechnianie systemu selektywnej zbiórki odpadów u źródła w Międzyrzecu Podlaskim i okolicznych gminach". Dofinansowanie do 75 %  

Remont dachu Partyzantów 57

Trwają prace związane z remontem dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Partyzantów 57 w Międzyrzecu Podlaskim. Zakres prac obejmuje wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną wraz z wymianą obróbek blacharskich. Łączna powierzchnia dachu ok. 320 m2. STAN REALIZACJI: zakończona.

Remont dachu Pułaskiego 2A

Trwają prace związane z remontem dachu budynku mieszkalnego przy ulicu Kazimierza Pułaskiego w Międzyrzecu Podlaskim. Zakres prac obejmuje wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną wraz z wymianą obróbek blacharskich. Łączna powierzchnia dachu ok. 250 m2. STAN REALIZACJI: zakończona.