Zakład Usług Komunalnych

Gospodarka odpadami, administrowanie cmentarzem komunalnym, usługi świadczone na rzecz Miasta i zarządców dróg związane z utrzymaniem czystości

Kierownik Zakładu: mgr Ireneusz Rosiński
Tel. (83) 371 32 77
e-mail: ireneusz.rosinski@pukmp.pl


Podstawowe kierunki działalności:
 • Gospodarka odpadami

   

  • Wywóz i składowanie odpadów komunalnych (zmieszanych) na wysypisku pochodzących z gospodarstw indywidualnych.
  • Wywóz i składowanie odpadów stałych z zakładów, sklepów, szkół i innych jednostek prowadzących działalność gospodarczą.
  • Wywóz innych odpadów pochodzących z remontu mieszkań, sprzątania placów.
  • Zbiórka sprzętu elektronicznego i elektro-mechanicznego.

   

  Działalność w tym zakresie prowadzona jest w oparciu o Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta Międzyrzec Podlaski.

  Odpady odbierane są:

  • z pojemników 120 l.
  • z pojemników 240 l.
  • z pojemników 1,10 m3
  • z kontenerów KP 5,5 m3
  • z kontenerów KP 7 m3

   

  W szczególnych przypadkach odbieramy odpady zebrane do worków foliowych

  100/110 litrów. Przy odpadach pochodzących z remontów mieszkań, sprzątania placów udostępniamy na życzenie klienta pojemniki o poj. 1,10 m3 lub 5 m3.

  Możemy podstawić również przyczepkę ciągnikową o ładowności 3 ton.

  Zużyty sprzęt elektroniczny i elektro-mechaniczny przyjmowany jest na terenie PUK, ul. Brzeskiej 102 - transport dostawcy.

 • Administrowanie cmentarzem komunalnym.
 • Usługi świadczone na rzecz Miasta i zarządców dróg związane z utrzymaniem czystości.

   

  • Zamiatanie mechaniczne chodników i ulic
  • Koszenie trawników w pasach drogowych
  • Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi
  • Prace związane z sukcesywną zbiórką śmieci z koszy ulicznych

   

Wszystkie usługi wykonywane są za odpłatnością w ramach obowiązujących cenników lub uzgodnionych zleceń indywidualnych. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektromechaniczny (oprócz lodówek) przyjmowany jest nieodpłatnie.

 

Świadczymy również usługi:

 • transportowe oraz ziemne z użyciem specjalistycznego sprzętu.