Zakład Usług Komunalnych

Kierownik Zakładu: mgr Ireneusz Rosiński
tel. (83) 371 32 77 wew. 118
e-mail: ireneusz.rosinski@pukmp.pl
 
- Gospodarka odpadami
 
Działalność w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z gospodarstw jednorodzinnych prowadzona jest w oparciu o Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta Międzyrzec Podlaski.
 
Zamów odbiór odpadów!
 
Przy odpadach pochodzących z remontów mieszkań na życzenie klienta podstawiamy pojemnik o pojemności 5m3 lub 7m3 nieodpłatnie. (Tylko z rejonu, który należy do obsługi PUK)
 
Odpady zmieszane np. ze sprzątania, odbieramy odpłatnie podstawiamy pojemnik o pojemności 5m3 lub 7 m3.
Możemy podstawić również przyczepkę ciągnikową o ładowności 3 ton.
 
Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta ZUK 83 371 32 77 wew. 114
 
  • - Administrowanie cmentarzem komunalnym
  • - Zamiatanie mechaniczne chodników i ulic
  • - Koszenie trawników w pasach drogowych
  • - Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi
  • - Usługi świadczone na rzecz Miasta i zarządców dróg związane z utrzymaniem czystości.
  • - Prace związane z sukcesywną zbiórką śmieci z koszy ulicznych
 
Wszystkie usługi wykonywane są za odpłatnością w ramach obowiązujących cenników lub uzgodnionych zleceń indywidualnych.