Zakład Gospodarki Lokalami

 Do zadań Zakładu Gospodarki Lokalowej należy zarządzanie przekazanymi mu zasobami lokalowymi oraz przyległymi do nich terenami

 

Kierownik Zakładu : mgr Ireneusz Rosiński - Licencjonowany Zarządca Nieruchomości
Siedziba ZGL: ulica Lubelska 39, Międzyrzec Podlaski, tel. (83) 371 32 73
e-mail: ireneusz.rosinski@pukmp.pl

Do zadań Zakładu Gospodarki Lokalowej należy zarządzanie przekazanymi mu zasobami lokalowymi oraz przyległymi do nich terenami, a w szczególności:

 • realizacja polityki mieszkaniowej gminy,
 • inspirowanie zmian w gospodarowaniu gminnym zasobem mieszkaniowym,
 • prowadzenie spraw związanych z najmem i rozliczaniem lokali mieszkalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z najmem i rozliczaniem lokali użytkowych,
 • przygotowanie dokumentów do spraw egzekucji z lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków i lokali mieszkalnych,
 • ustalanie potrzeb remontowych,
 • sprawowanie nadzoru nad remontami,
 • dokonywanie odbioru robót,
 • bieżąca konserwacja i naprawy nieruchomości wspólnej,
 • prowadzenie innych spraw związanych z administrowaniem,
 • administrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych

Z zakresu działalności Zakładu Gospodarki Lokalowej wyłączony jest przydział lokali mieszkalnych i użytkowych.

Aktualnie zarządzamy 17 nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych w Międzyrzecu Podlaskim.