Zakład wodociągów i kanalizacji - Cennik usług

Tabela 1.  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1-12 miesięcy.
Od 01.06.2021r. do 31.05.2022r.

Taryfowa grupa odbiorców wody

Wyszczególnienie

Cena 

Jednostka miary

1

2

netto

z VAT

4

Grupa 1


Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,90

3,13

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

5,85

6,32

zł/odb/okres rozliczeniowy


Grupa 2


Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,90

3,13

zł/ m3

 

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym


5,91


6,38

zł/odb/okres rozliczeniowy

 

 

Tabela 2.  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 13-24 miesięcy.

Od 01.06.2022r. do 31.05.2023r.

Taryfowa grupa odbiorców wody

Wyszczególnienie

Cena 

Jednostka miary

1

2

netto

z VAT

4

Grupa 1


Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,95

3,19

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

5,89

6,36

zł/odb/okres rozliczeniowy


Grupa 2


Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,95

3,19

zł/ m3

 

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym


5,95


6,43

zł/odb/okres rozliczeniowy

 

Tabela 3.  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 25-36 miesięcy.

Od 01.06.2023r. do 31.05.2024r.

Taryfowa grupa odbiorców wody

Wyszczególnienie

Cena 

Jednostka miary

1

2

netto

z VAT

4

Grupa 1


Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,01

3,25

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

5,89

6,36

zł/odb/okres rozliczeniowy


Grupa 2


Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,01

3,25

zł/ m3

 

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym


5,95


6,43

zł/odb/okres rozliczeniowy

Tabela 4.  Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 1-12 miesięcy.

Od 01.06.2021r. do 31.05.2022r.

Taryfowa grupa odprowadzonych ścieków

Wyszczególnienie

Cena 

Jednostka miary

1

2

netto

z VAT

4

Grupa 1


Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,02

6,50

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

6,39

6,90

zł/odb/okres rozliczeniowy


Grupa 2

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,02

6,50

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym

6,60

7,13

zł/odb/okres rozliczeniowy

Grupa 3


Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,37

6,88

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym


6,39


6,90

zł/odb/okres rozliczeniowy


Grupa 4

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,37

6,88

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym

6,60

7,13

zł/odb/okres rozliczeniowyTabela 5.  Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 13-24 miesięcy.

Od 01.06.2022r. do 31.05.2023r.

Taryfowa grupa odprowadzonych ścieków

Wyszczególnienie

Cena 

Jednostka miary

1

2

netto

z VAT

4

Grupa 1


Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,16

6,65

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

6,42

6,93

zł/odb/okres rozliczeniowy


Grupa 2

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,16

6,65

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym

6,63

7,16

zł/odb/okres rozliczeniowy

Grupa 3


Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,52

7,04

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym


6,42


6,93

zł/odb/okres rozliczeniowy


Grupa 4

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,52

7,04

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym

6,63

7,16

zł/odb/okres rozliczeniowy

Tabela 6.  Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 25-36 miesięcy.

Od 01.06.2023r. do 31.05.2024r.

Taryfowa grupa odprowadzonych ścieków

Wyszczególnienie

Cena 

Jednostka miary

1

2

netto

z VAT

4

Grupa 1


Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,32

6,83

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

6,44

6,96

zł/odb/okres rozliczeniowy


Grupa 2

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,32

6,83

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym

6,66

7,19

zł/odb/okres rozliczeniowy

Grupa 3


Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,68

7,21

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym


6,44


6,96

zł/odb/okres rozliczeniowy


Grupa 4

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,68

7,21

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym

6,66

7,19

zł/odb/okres rozliczeniowy

 

Stawka podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania wniosku wynosi 8 % - przy dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków oraz opłacie abonamentowej. 

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz rodzaje opłat abonamentowych.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę występują dwie grupy taryfowe odbiorców, które obejmują:

Grupa 1- gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną
i w zakresie ochrony zdrowia, przemysłowi odbiorcy usług, odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą oraz na cele zgodne z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków, które wybrały jednomiesięczne rozliczanie opłat za dostarczone usługi

Grupa 2- gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną
i w zakresie ochrony zdrowia, przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą, które wybrały dwumiesięczne rozliczanie opłat za dostarczone usługi

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków występują cztery grupy taryfowe odbiorców, które obejmują:

 

Grupa 1- gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną
i w zakresie ochrony zdrowia, które wybrały jednomiesięczne rozliczanie usług.

 

Grupa 2 - gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną
i w zakresie ochrony zdrowia. które wybrały dwumiesięczne rozliczanie usług.

 

Grupa 3- przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą, niewymienioną w grupie 1, które wybrały jednomiesięczne rozliczanie usług.


Grupa 4 - przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą, niewymienioną w grupie 1. które wybrały dwumiesięczne rozliczanie usług.

 

 

CENNIK USŁUG

ZAKŁADU WODOCIAGÓW I KANALIZACJI

 

Nazwa usługi

 

Cena brutto (zł)

Wydanie warunków technicznych przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych

0,00

Odbiór przyłączy

wodociągowych lub kanalizacyjnych

0,00

Wymiana uszkodzonego wodomierza

150,00

Plombowanie wodomierza

40,00

Zamknięcie i otwarcie przyłącza wodociągowego

150,00 (odcięcie)

80,00 (na wniosek odbiorcy)

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej samochodem specjalistycznym  WUKO na terenie Międzyrzeca Podlaskiego/godz.

+ dojazd/ km

302,80

 

 

 

3,78

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej samochodem specjalistycznym  WUKO poza terenem Międzyrzeca Podlaskiego/godz.

+ dojazd/ km

324,00

 

 

 

3,78

Koparko - ładowarka JCB/ godz.

100,86

Koparko-spycharka Białoruś / godz.

86,10

Usługa transportowa

URSUS C 360 z przyczepą /godz.

79,95

Wynajęcie agregatu prądotwórczego (kpl.)

150,00

Agregat sprężarkowy

z młotem/godz.

90,00

 

 

 

 

Beczki asenizacyjne

 

Lp. Cennik usług m3 Cena netto zł/kurs Cena brutto zł/kurs
1 Beczka asenizacyjna 11 279,62 301,99
2 Beczka asenizacyjna 10 254,2 274,54
3 Beczka asenizacyjna 9 228,78 247,08
4 Beczka asenizacyjna 8 203,36 219,63
5 Beczka asenizacyjna 7 177,94 192,18
6 Beczka asenizacyjna 6 152,52 164,72
7 Beczka asenizacyjna 5 127,1 137,27
8 Beczka asenizacyjna 4 101,68 109,81
9 Beczka asenizacyjna 3,3 83,89 90,60
10 Beczka asenizacyjna 3 76,26 82,36

 

  

Opłata dodatkowa za kurs pojazdu w przypadku usługi z poza terenu miasta Międzyrzec Podlaski do 10 km:

- Ciągnik URSUS C 360 m3 – 17,83 zł + podatek VAT;

- VOLVO/RENAUT – 25,17 + podatek VAT