Zakład wodociągów i kanalizacji - Zakres usług

 

ZAKRES USŁUG:

 • dostawa wody dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • czyszczenie kanalizacji sanitarnej
 • produkcja wody
 • analiza laboratoryjna wody i ścieków
 • konserwacja, remont i modernizowanie infrastruktury technicznej
 • przygotowanie i realizacja własnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych

  

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy PUK Sp. z o.o.

 • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod. kan.
  • wnioski wraz z załącznikami można złożyć w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres Przedsiębiorstwa
 • Uzgodnienia projektów
  • wnioski wraz z załącznikami można złożyć w Biurze Obsługi Klienta
 • Czyszczenie kanalizacji sanitarnej
  • zlecenia przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta.
 • Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  • zlecenia przyjmowane są telefonicznie nr tel. 83/371-43-21 lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta .
 • Wynajem sprzętu transportowego i maszynowego:
  • zlecenia przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta