O firmie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyrzecu Podlaskim prowadzi swoją działalność w tej formie organizacyjnej od 1992 r. Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

Przedmiotem działania Spółki jest szeroko rozumiane świadczenie usług komunalnych. Podstawową działalnością jest odbiór i transport odpadów komunalnych, dostawa wody dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Bardzo ważnym elementem firmy są: zarządzanie nieruchomościami, letnie i zimowe oczyszczanie ulic i placów oraz konserwacja terenów zieleni.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
21-560 Międzyrzec Podlaski
ul. Brzeska 102
tel. 83 3713277
fax. 83 3714146
e-mail. puk.miedzyrzecpodlaski@pukmp.pl

Siedziba Spółki przy ulicy Brzeskiej 102