O firmie2024-04-08T13:01:49+02:00

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyrzecu Podlaskim prowadzi swoją działalność w tej formie organizacyjnej od 1992 r.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

Przedmiotem działania Spółki jest szeroko rozumiane świadczenie usług komunalnych. Podstawową działalnością jest odbiór i transport odpadów komunalnych, dostawa wody dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Bardzo ważnym elementem firmy są: zarządzanie nieruchomościami, letnie i zimowe oczyszczanie ulic i placów oraz konserwacja terenów zieleni.

Aktualności

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Poniżej znajdują się poszczególne zakłady naszego przedsiębiorstwa. Zachęcamy do zapoznania się z ich ofertą oraz cennikami.

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Gospodarki Lokalami

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zakład Obsługi Finansowej

Biuro Obsługi Klienta

Projekt: „Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez rekultywację składowiska odpadów,
budowę kompostowni oraz upowszechnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów u źródła w Międzyrzecu Podlaskim i okolicznych gminach”

Przejdź do góry