Zadania przewidziane do realizacji:

1. Opracowanie PFU – Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej

2. Opracowanie Studium Wykonalności – Opracowanie studium wykonalności (w tym analizy finansowo-ekonomicznej).

3. Opracowanie projektu i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w mieście Międzyrzec Podlaski – Planowane zadanie obejmuje budowę 8,14 km sieci kanalizacyjnej i 4,81 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

4. Zakup środków trwałych – samochodów specjalistycznych i wyposażenia do eksploatacji sieci – Planowane zadanie obejmuje zakup: specjalistycznego pojazdu do eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej, specjalistycznego pojazdu do czyszczenia kanałów sanitarnych, korelatora do lokalizacji wycieków sieci wodociągowej, kamery inspekcyjnej do sieci kanalizacji sanitarnej przeznaczonej do kontroli rur.

5. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej – SUW, OŚ – Zadanie obejmuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na SUW i OŚ.

6. Przygotowanie ekspertyz i analiz prawnych – Planowane zadanie obejmuje wykonanie ekspertyz prawnych związanych z prawidłową realizacja planowanych zadań.

7. Promocja projektu – W związku z realizacją inwestycji przewiduje się: umieszczenie tablic informacyjnych i pamiątkowych, utworzenie i prowadzenie podstrony www, konferencje, spotkania z mieszkańcami.

8. Inspektor nadzoru – Nadzór nad prawidłową realizacją zadań budowlanych.

9. Zakup wyposażenia do JRP – Planowane zadanie obejmuje zakup niezbędnego wyposażenia dla JRP.

10. Koszty osobowe JRP – Zadanie obejmuje wynagrodzenia dla zespołu zatrudnionego w ramach JRP.