Tabela 1. Opłaty związane z przerwaniem i przywróceniem dostaw wody oraz z wymianą wodomierza.

Lp. Nazwa Cena netto
1

Zamknięcie i otwarcie zsuwy domowej na wniosek odbiorcy usług

81,30
2 Wymiana wodomierza DN 15, DN 20 uszkodzonego z winy użytkownika łącznie z plombowaniem 138,21
3

Plombowanie wodomierza głównego, podlicznika po zerwaniu plomby

40,65
4 Rejestracja i plombowanie podlicznika 48,78
Uwaga: Wodomierze główne większych średnic i wodomierze sprzężone według indywidualnej wyceny

W cenniku podane są ceny netto.
Za usługi nieujęte w cenniku usług wysokość opłat będzie ustalana na podstawie kalkulacji indywidualnej.