Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 1-12 miesięcy.
Od 01.06.2021r. do 31.05.2022r.

Taryfowa grupa odbiorców wody Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT Jednostka miary
Grupa 1

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,02 6,50 zł/m3
Grupa 1 Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,39 6,90 zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa 2

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,02 6,50 zł/m3
Grupa 2 Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,60 7,13 zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa3 Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,37 6,88 zł/m3
Grupa 3 Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,39 6,90 zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa 4 Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,37 6,88 zł/m3
Grupa 4 Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,60 7,13 zł/odb/okres rozliczeniowy

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 13-24 miesięcy.
Od 01.06.2022r. do 31.05.2023r.

Taryfowa grupa odbiorców wody Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT Jednostka miary
Grupa 1

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,16 6,65 zł/m3
Grupa 1 Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,42 6,93 zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa 2

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,16 6,65 zł/m3
Grupa 2 Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,63 7,16 zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa3 Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,52 7,04 zł/m3
Grupa 3 Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,42 6,93 zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa 4 Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,52 7,04 zł/m3
Grupa 4 Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,63 7,16 zł/odb/okres rozliczeniowy

Tabela 3. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 25-36 miesięcy.
Od 01.06.2023r. do 31.05.2024r.

Taryfowa grupa odbiorców wody Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT Jednostka miary
Grupa 1

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,32 6,83 zł/m3
Grupa 1 Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,44 6,96 zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa 2

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,32 6,83 zł/m3
Grupa 2 Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,66 7,19 zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa3 Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,68 7,21 zł/m3
Grupa 3 Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,44 6,96 zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa 4 Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,68 7,21 zł/m3
Grupa 4 Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,66 7,19 zł/odb/okres rozliczeniowy

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków występują cztery grupy taryfowe odbiorców, które obejmują:

Grupa 1 – gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną
i w zakresie ochrony zdrowia, które wybrały jednomiesięczne rozliczanie usług.

Grupa 2 – gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną
i w zakresie ochrony zdrowia. które wybrały dwumiesięczne rozliczanie usług.

Grupa 3 – przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą, niewymienioną w grupie 1, które wybrały jednomiesięczne rozliczanie usług.

Grupa 4 – przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą, niewymienioną w grupie 1. które wybrały dwumiesięczne rozliczanie usług.