Zgromadzenie

Jedynym wspólnikiem Spółki jest od chwili jej utworzenia Miasto Międzyrzec Podlaski. Spółka ma charakter jednoosobowej spółki skarbu gminy i posiada 4121 udziały na wartość 20 605 000,00 PLN. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni jednoosobowo Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski- Paweł Łysańczuk.

Zarząd

Wojciech Jędruchniewicz – Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Ryszard Szachnik – Przewodniczący

Paweł Litwiniuk – Wiceprzewodniczący, Przedstawiciel załogi

Jarosław Łataś – Członek,

Anna Jakubowicz – Członek

Daniel Kieruczenko – Członek, Przedstawiciel załogi

Prokurent

 

Funkcję prokurenta w PUK Sp. z o.o. pełni Bożena Marczuk