PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

Przedłużenie taryfy

PUK Sp. z o. o. w Międzyrzecu Podlaskim ogłasza przedłużenie terminu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Międzyrzec Podlaski do dnia 31grudnia 2010 roku w niezmienionej wysokości. Taryfy przedłuża się na podstawnie Uchwały Nr LII/432/10 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku.

Prace ziemne w ul. Czystej

Trwają prace ziemne polegające na rozbudowie sieci wodociągowej w ulicy Czystej. STAN REALIZACJI: zakończona.

Montaż ławek i koszy ulicznych

Trwają prace polegające na montażu ławek i betonowych koszy ulicznych na terenie Międzyrzeca Podlaskiego. Na terenie miasta zostało zamontowanych około 100 ławek i koszy ulicznych. STAN REALIZACJI: zakończona.

O naszej firmie

Zakład Usług Komunalnych
Kierownik Zakładu: mgr Ireneusz Rosiński
tel. (83) 371 32 77 wew. 118
e-mail: ireneusz.rosinski@pukmp.pl
Drukuj
icon