PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

Nasadzenia drzew i krzewów

Z nadejściem wiosny prowadzone są nasadzenia kolejnych drzew i krzewów na terenie Międzyrzeca Podlaskiego. Oprócz nasadzeń młodych drzew, usuwane są sukcesywnie obumarłe i stanowiące zagrożenie życia. Na bieżący rok nasadzeń na terenie miasta przewidziano ponad 650 sztuk. STAN REALIZACJI: zakończona.

Wykonanie ogrodzenia "skateparku"

Trwają prace budowlane polegające na budowie ogrodzenia "SKATEPARKu" przy ul. Zarówie. Zakres prac obejmuje wykonanie ogrodzenia na słupkach stalowych z siatki ocynkowanej. STAN REALIZACJI: zakończony.

 

Prace na żwirowni

Trwają prace ziemne polegające na budowie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie inwestycyjnym "Międzyrzeckie Jeziorka" z przeznaczeniem pod wypoczynek i rekreację. STAN REALIZACJI: zakończona.

O naszej firmie

Zakład Usług Komunalnych
Kierownik Zakładu: mgr Ireneusz Rosiński
tel. (83) 371 32 77 wew. 118
e-mail: ireneusz.rosinski@pukmp.pl
Drukuj
icon