PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

Remonty dachów

Trwają prace związane z remontem dachu budynku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej 27 i Staromiejskiej 8 w Międzyrzecu Podlaskim. Zakres prac obejmuje wykonanie pokryć i konstukcji dachowych wraz z wymianą orynnowania. Łączna powierzchnia pokrycia dachu przy ul. Lubelskiej 27 - 368,7 m2, a przy ul. Staromiejskiej 8 - 72,5 m2. STAN REALIZACJI: zakończony.

Najważniejsze informacje

RUSZA SEZON NA KAJAKI I ROWERY WODONE. SZCZEGÓLY NA NASZEJ STRONIE W ZAKŁADCE ZGL. ZDJĘCIA NIEBAWEM. JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY! Cool

O naszej firmie

Zakład wodociągów i kanalizacji

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z miejskiego ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej

Zakład Gospodarki Lokalami

 Do zadań Zakładu Gospodarki Lokalowej należy zarządzanie przekazanymi mu zasobami lokalowymi oraz przyległymi do nich terenami

Zakład Usług Komunalnych
Gospodarka odpadami, administrowanie cmentarzem komunalnym, usługi świadczone na rzecz Miasta i zarządców dróg związane z utrzymaniem czystości
Drukuj
icon